© 2014 Åsa Ljusenius

Artikel

Jag har arbetat som informatör i projektet Livspondus hos Kriminalvården i Region Väst. Projektet gick ut på att synliggöra och ta till vara på tyst kunnande och kompetens hos personal. Denna atikel om projektet skrev jag till Kriminalvårdens personaltidning Runtikrim nummer 4 år 2012.

Klicka på artikeln för att se den i full storlek.

Runtikrim nr 4 år 2012 sid 6-7

 

Har du frågor eller feedback? Kontakta mig!