© 2014 Åsa Ljusenius

Folder

Denna informationsfolder handlar om tyst kunnande i arbetslivet och är framtagen av mig när jag arbetade som informatör i projektet Livspondus i Kriminalvården. Jag har gjort layouten samt fotograferat och editerat merparten av bilderna. Texterna är skrivna av mig och mina kollegor.

Projektet Livspondus drevs av Kriminalvården i Region Väst i samarbete med Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Europeiska Socialfonden (ESF) var medfinansiär.

 

Har du frågor eller feedback? Kontakta mig!